Astra-com: U hebt ons nodig omdat u het zelf kunt Astra-com (gestart in 1986 door Ira de Graaf) is nu een VOF. De vennoten zijn ervaren ‘baby boomers’ die alle kennis en kennissen die ze hebben vergaard, samen in willen zetten tot ze erbij neervallen. Zij stellen zich voor via bovenstaand menu. Astra-com wil (oudere) mensen laten kennismaken met virtuele sociale netwerken via (fysieke) lokale activiteiten. Daardoor worden ontmoetingen gestimuleerd zowel ‘echt’ als virtueel. Vervolgens worden zij die daar behoefte aan hebben ondersteund bij het gebruik er van voor het versterken van het eigen sociale netwerk. We werken altijd samen met gemeentelijke dienstverleners en hun (lokale) partners. Zij hebben ons nodig, omdat ze zelf uitstekend in staat zijn hun burgers en klanten van dienst te zijn, maar daar wel graag alle nieuwe mogelijkheden en instrumenten bij willen inzetten, zelfs ICT. © Astra-com 2013